Årsplan og vedtekter

Barnehagens årsplan gjelder for et år av gangen og utarbeides av barnehagen, foresatte og eier i fellesskap. Det er Samarbeidsutvalget i barnehagen som vedtar den.